კომპოზიცია II

სტატიის პირვველი ნაწილი – კომპოზიცია

ნიმუშები (Patterns)

კომპოზიციის ამ წესის მთავარი შეინაარსია, რომ სურათზე გამოვსახოთ რაიმე დეტალი, რომელიც მეორდება და იქმნება ილუზია რომ უსასრულოდ გრძელია, თუნდაც რეალურად გამეორებები კადრს მიღმა იქვე მთავრდებოდეს. ეცადეთ ახლოდან გადაიხოთ დეტალები

Frames

შეგიძლიათ გამოიყენოთ ნატურალური, ბუნებრივი ჩარჩოები ფოტოს სიღრმის დასამატებლად. “ჩარჩო”-დ შეიძლება გამოვიყენოთ ხეები, კარები, ფანჯრები ან ნებისმირი რამ რაც გადასაღებ ობიექტს აქვს გარშემორტყმული

ყვავილი გისოსების მიღმაა, რაც სურათს სიღრმეს მატებს.

Symmetry

გემოეტრიული სიმეტრია. მნიშვნელოვანია განლაგება. სასურველია სურათში სიეტრიული ობიექტის იყოს ცენტრში და ჰორიზონტალური და ვერტიკალური ხაზები იყოს გასწორებული ჰორიზონტის შესაბამისად, რომ არ იყოს დახრილი. ამ “წესის” გამოყენების დროს ვკარგავთ მესამედის წესს და ვაცენტრებთ ყველაფერს.

Showing Depth

Balance and Visual Weight

ფოტოზე, ყველა ობიექტს აქვს “ვიზუალური წონა” და საჭიროა მათი დაბალანსება, რომ მნახველისთვის მთავარი ობიექტი იყოს თვალნათლივი და შესამჩნები, ასევე უნდა იყოს დაბალანსებული ერთმანეთში:

რამოდენი ელემენტრი, რაც განსაზღვრავს ობიექტის “ვიზუალური წონა”-ს:

  • ზომა – რაც უფრო დიდია ზომაში ობიექქი, მით მეტია მისი “ვიზუალური წონა”
  • სინათლე (Brightness) – რაც უფრო ნათელი და კაშკაშაა, მით უფრო მეტი “ვიზუალური წონა” აქვს მუქ ობიექტებთან შედარებით
  • ფერი – კაშკაშა ფერის ობიექტს მეტი”ვიზუალური წონა” აქცს მუქ ობიექტებთან შედარებით
  • სიმკვეთრე – რაც მეტია სიმკვეთრე და ფოკუსირება ობიექტზე, მეტია “ვიზუალური წონა”
  • მიმართულება – მოძრავი ობიექტები უფრო მეტად შესამშნევია

Frame Edges and Negative Space ზოგჯერ შეიძლება მიიღოთ კარგი კომპოზიცია, მაგრამ მოგიწიოთ არაკომფორტული “კროპი” (Crop) ან სურათის რომელიმე კუთხეში ჩანდეს არასასურველი ობიექტი. სურათის გადაღების დროს ეცადეთ ობიექტის ირგვლივ დატოვოთ ნეგატიური (სივრცე, რომელიც არ იქცევს ყურადღებას) ადგილი შემდეგი კროპისთვის. ეს უფრო ადვილს გახდის პრობლემის მოგვარებას.

P.S კომპოზიციის წესები, არის უბრალოდ რჩევები, რომლებიც არ არის აუცილებელი გაითვალისწინოთ. ზოგჯერ სურათის გადაღების დროს არ ფიქრობ რომელი წესი გამოიყენო და შემდგომში აღმოაჩენ რომ შესანიშნავად ერგება აქ მოყვანილ ერთ ან რამოდენიმე წესს.

P.P.S და ბოლოს, ეს წესები შექმნილია იმისთვის, რომ დაარღვიოთ! 😀

Published on January 30, 2018
© მემენტო 2022.